Czy jest / czy będzie testnet?

Czy jest planowane wprowadzenie czegoś takiego co w innych projektach nazywa się testnetem?
Mógłbym przeznaczyć jeden z moich węzłów (bezpłatnie) do tego celu…

Sorry ^^

Is it planned to introduce something like testnet in other projects?
I could donate one of my node (free of charge) for this purpose …

Testnety są pod testowe blockchainy. Storj nie ma własnego blockchaina, więc nie są mu potrzebne testnety.

Hey @peem!

In fact we had some internal discussions around this and did not come to an agreement/decision yet.

That said, with our 2021 roadmap item of community hosted satellites, we might need some Volunteering nodes that connect to those first satellites. But we will see how fast we get there!

1 Like